Centrum integrale jeugd- en gezinszorg

Gent

Sinds 1984 heeft het bureau Eeckman & partners verscheidene opdrachten gerealiseerd voor dit begeleidingstehuis zoals het verbouwen van leefgroepen (1996,1997,2006), een nieuwbouw vleugel(2009), en kleinere deelopdrachten (1984,1996,1999,2006,…) Momenteel werken we aan een masterplan met projecten voor begeleid wonen, jongerenwerking enz…