Werkwijze

Werkwijze

Buro Eeckman & partners begeleidt u als bouwheer met een persoonlijke aanpak, van voorontwerp tot oplevering.

werkwijze

december 7

Eerste verkennend gesprek

Bij een eerste verkennend gesprek lichten we onze service en werkwijze nader toe en luisteren we naar de dromen en wensen van de opdrachtgever.
Uw wensen worden samengebracht in een bouwprogramma en afgetoetst aan het beschikbaar budget en de stedenbouwkundige voorschriften.

december 6

Voorontwerp

Na een grondige studie wordt een ontwerp voorgesteld waarbij steeds gestreefd wordt naar optimale woonkwaliteit en functionaliteit. Ook de ruimtelijkheid en lichtbeleving spelen hierbij een belangrijke rol. We houden niet vast aan één bepaalde stijl, maar zoeken een haalbaar ontwerp op maat van de opdrachtgever.

Het voorontwerp wordt kritisch besproken en aangepast zodat het ontwerp volledig aan uw verwachtingen voldoet.

december 5

Bouwaanvraag

Wanneer het ontwerp aan uw verwachtingen voldoet worden gedetailleerde plannen opgemaakt alsook het volledige administratieve dossier voor de bouwaanvraag

december 4

Uitvoeringsdossier en aanbesteding

Terwijl we de bouwvergunning afwachten worden de uitvoeringsdossiers opgesteld. Gedetailleerde uitvoeringsdossiers zorgen ervoor dat verrassingen worden vermeden. De aannemers kunnen het project beter inschatten en eerlijke offertes bieden.
Samen met jullie vergelijken wij die offertes en adviseren jullie met het maken van keuzes.

december 3

Coördinatie

Eenmaal de aannemers gekozen wordt een coördinatievergadering gehouden waarbij de praktische zaken worden besproken voor een vlotte samenwerking. In overleg met bouwheer en aannemers wordt de planning vastgelegd. Wij laten niets aan het toeval over.

december 2

Bouwfase

De gedetailleerde uitvoeringsdossiers zorgen ervoor dat de uitvoering vlot verloopt. Wij staan garant voor een nauwkeurige opvolging van de planning, de werf en het budget. Een goede en duidelijke communicatie met de bouwheer en andere leden van het bouwteam staat hierbij steeds voorop, eveneens een onmisbare factor voor het welslagen van uw project.
De werfverslagen vermelden de specifieke aandachtspunten voor elke aannemer.

december 1

Nazorg

Het project wordt opgevolgd tot het volledig is afgewerkt. Ook als het gebouw reeds in gebruik is genomen worden de laatste afwerkingen gecoördineerd en kan u advies vragen voor de inrichting.